KVM-switch

Kvm-switch sedd från sidan

En KVM-switch är en självklar del av utrustningen i en serverdrift. I det mindre serverummet är det självklart att ha en KVM-switch i racket för att dela på skärm, tangentbord och mus mellan datorerna. Spar plats, pengar och energi. Läs mer här om fördelarna med en KVM-switch. Och inte minst ger det ordning och struktur på kablage. Enklare KVM-switchar är ofta analoga med portar för PS/2 och USB-anslutning av servers. Vill man nå KVM switchen på distans så kan man ansluta en IP-baserad KVM-extender och kan då även komma åt och t.ex. starta om en server på distans.

I en större servermiljö eller en datahall ställs andra krav. Det kan röra sig om dygnet-runt-drift och krav på åtkomst av såväl servers som annan utrustning i infrastrukturen på ett standardiserat sätt både i hallen och på distans. Här är den vanligaste KVM-lösningen baserad på KVM-switchar med inbyggt IP-gränssnitt och koppling till katalogtjänster som t.ex. AD.


Skiss över Kvm-switch

I denna typ av system kan man även integrera all aktiv utrustning i infrastrukturen och man hanterar dom beroende på sin roll i organisationen i ett gemensamt gränssnitt, en gemensam "instrumentpanel". Detta är säkra och effektiva lösningar som ger hög säkerhet och kontroll. Loggning sker av all verksamhet. Servers, routrar, switchar, virtuella servers, seriella enheter osv ansluts och hanteras på ett enhetligt sätt.

Skiss över Kvm-switch


Fördelar med KVM-switch

Fördelen med en KVM-switch är de möjligheter den skapar. Särskilt när det kommer till den ekonomiska biten. Att tillhandahålla en mus, skärm och tangentbord, samt bord och kontorsstol, för alla de enheter som används blir snabbt en hög kostnad. Att sedan underhålla hårdvaran ifall den går sönder eller blir föråldrad gör att kostnaderna ökar ännu mer. Att sammankoppla alla enheter till en eller flera KVM-switchar och sedan ha en eller några få arbetsplatser är ett mycket kostnadseffektivt tillvägagångssätt. Väljer man en IP-baserad KVM-switch så finns också möjligheten att arbeta utanför kontoret. Man sparar både pengar och utrymme.

En annan fördel med det avstånd användarna kan ha gentemot enheterna är värme- och brusreducering. När flertal servrar arbetar så bildas det värme och oljud. Med KVM-switchar kan man separera användarna och enheterna vilket leder till en tyst och sval arbetsmiljö.

I flera fall kan servrar och andra enheter behöva förvaras i ett säkert utrymme. Antingen på grund av en policy eller skydd mot sabotage och stöld. KVM-switchar är ett utmärkt val för detta ändamål.


Information om oss

Vi har ett stort antal KVM-lösningar från marknadens ledande tillverkare. Avocent, Raritan, Minicom, Adder mf.l. En KVM lösning för det mindre serverrummet löser problemet med många skärmar, mycket kablage och oreda. Med en KVM lösning reduceras såväl skärmar som energiåtgång.

I den större servermiljön i en datahall är en KVM lösning ett heltäckande konsollaccess system där man reglerar tillgången till konsollen på såväl servers, kommunikationsutrustning, brandvägg osv i ett gemensamt övergripande verktyg med koppling mot organisationens katalogtjänst. Mer information om KVM och serverväxlar finns här.Kontakta oss för mer information och prisuppgift